Tirsdag d. 28 September 2021 kl. 18:40:15 

 Stationær:

© Michael Corty Spetzler 2021 ©