Søndag d. 28 November 2021 kl. 01:42:37 

 Stationær:

© Michael Corty Spetzler 2021 ©