Onsdag d. 23 August 2017 kl. 10:00:52 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2017 ©