Tirsdag d. 27 September 2022 kl. 02:26:15 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2022 ©