Søndag d. 25 Juli 2021 kl. 11:11:32 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2021 ©