Onsdag d. 12 August 2020 kl. 20:14:36 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2020 ©