Tirsdag d. 28 September 2021 kl. 18:36:14 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2021 ©