Fredag d. 19 August 2022 kl. 03:02:10 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2022 ©