Søndag d. 12 Juli 2020 kl. 21:02:27 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2020 ©