Tirsdag d. 20 August 2019 kl. 23:21:23 

 Elastomania:

© Michael Corty Spetzler 2019 ©