Søndag d. 12 Juli 2020 kl. 22:15:15 

 Snowboarding:

© Michael Corty Spetzler 2020 ©